Semināri un grupas


Aktuālie:

 
 
 
:: Drosme būt patiesam.
    
Drosme būt godīgam.
 
:: Intensīvās dzīves pieredzes skola. 


  Arhīvs: 
  
 
:: Eksistenciālās pieredzes grupa
 
:: Dzīve, kuru mēs izvēlamies - 
     eksistenciālās pieredzes grupa 
 
:: Kā pārstāt nosodīt savu māti?...
 
 :: Rokasgrāmata vadītājam - III
 :: Мужество быть в взаимности.
 :: Drosme - kā Gara spēka apliecinajums.
 :: Daudzi ir aicināti, bet maz ir izredzēto...
 :: Veļu laikam aizejot...
 :: Vērtību pārvērtēšanas laiks.
     Vērtības, kas nosaka mūsu

      Likteni.
  :: Kopgrupa - Dzīve, kura izvēlas
       mūs. Mācāmies dalīties pieredzē.
 :: Rokasgrāmata vadītājam.
  Vērtību pārvērtēšanas laiks.
     Domāt, gaidīt, gavēt - ceļā

     uz Vienotību...
 :: Vērtību pārvērtēšanas laiks.
     Mīlestība mērķis... Dzīve - 

     svētceļojums...
 :: Vērtību pārvērtēšanas laiks.
     Kā pārvarēt lepnības garu?

     Un kas tā lepnība ir?  
 :: Vērtību pārvērtēšanas laiks.
     Labais un ļaunais cilvēkā -
     divi spēki, kas iegriež Lielo
     Dzīves ratu...

 :: Rokasgrāmata grupu vadītājiem.
 :: Vērtību pārvērtēšanas laiks.
     Īstās un vienīgās patiesības
     meklējumi katram un ikvienam.
 :: Vērtību pārvērtēšanas laiks.
     Krīze ārpasaulē - iekšējās,
    dvēseles krīzes atspulgs.